Ἡ Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν,
Εξαντλήθηκε

Ἀπομαγνητοφωνημένες ὁμιλίες τοῦ π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου, πάνω στό θέμα τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν.