Βίος καί Λόγοι Γέρ. Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου,
Εξαντλήθηκε