Τέχνη Σωτηρίας, Γέρ. Ἐφραίμ Φιλοθεϊτου τ. Β΄
Εξαντλήθηκε