Γενικά γιά τό μυστήριο τοῦ θανάτου, τούς κεκοιμημένους, τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καί τά μνημόσυνα,
Εξαντλήθηκε