Ἀφιερωματικό τεῦχος, Δημητρίου Παναγοπούλου
Εξαντλήθηκε