Ἐπιστροφές Προϊόντων

1) Ἐπιστροφές βιβλίων εἶναι δυνατόν νά γίνουν σέ περίπτωση ἐλαττωματικοῦ προϊόντος, (π.χ ἔλλειψη σελίδων, κακέκτυπο βιβλίο, κ.τ.λ.). Στήν περίπτωση αὐτή ἐπικοινωνεῖστε μαζί μας, γιά νά συνεννοηθεῖτε  γιά τόν προσφορότερο τρόπο ἐπιστροφῆς τοῦ ἤ τῶν βιβλίων, μέ δική μας ἐπιβάρυνση.

2) Παρ΄ ὅλο πού καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, ἔτσι ὥστε ἡ συσκευασία τῶν δεμάτων νά τά προστατεύει, εἶναι δυνατόν,ἄν καί πολύ σπάνια,  εἰδικά σέ ὀγκώδη δέματα,  κατά τό στάδιο τῆς μεταφορᾶς τους νά φθαρεῖ ἡ συσκευασία καί τό περιεχόμενό τους.  Παρακαλοῦμε κατά τήν παραλαβή ἐλέγξτε τό δέμα ἐξωτερικά γιά φθορά καί σέ περίπτωση ὕπαρξης, ἀπευθυνθεῖτε στόν μεταφορέα πού ὀφείλει νά βεβαιώσει τήν φθορά καί νά συντάξει βεβαίωση ἀποζημίωσης. Ἡ δυνατότητα ἐπιστροφῆς σέ περίπτωση φθαρμένου προϊόντος, εἶναι δυνατή μόνο μετά ἀπό αὐτήν την διαδικασία, καθώς δέν εὐθυνόμαστε ἐμεῖς.

3) Δυνατότητα ἐπιστροφῆς ὑπάρχει καί σέ περίπτωση πού, ὁ ἀγοραστής γιά ὁποιονδήποτε λόγο, ἐπιθυμεῖ νά ἐπιστρέψει τό βιβλίο πού ἀγόρασε ἐντός 15 ἡμερῶν ἀπό τήν ἡμερομηνία ἀγορᾶς, καί ἐφ΄ὅσον δέν ὑπάρχουν ἐμφανῆ σημάδια χρήσης. Στήν περίπτωση αὐτή τά ἔξοδα ἐπιστροφῆς ἐπιβαρύνουν τόν πελάτη.
active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης