Δύο ὁμιλίες στήν Ἀποστολική Σύνοδο τοῦ 52
Εξαντλήθηκε

Ἀπομαγνητοφωνημένες ὁμιλίες τοῦ π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου, πάνω στήν ἀποστολική Σύνοδο τῶν Ἱεροσολύμων τό 52 μ.Χ.