Βίος καί Ἀκολουθία ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου,
Εξαντλήθηκε

active³ 5.5 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης