Τίποτε δέν εἶναι ἱσάξιο τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως
Εξαντλήθηκε